Останні статті

Популярні записи

Популярні сайти

 •  

  Формування інформаційної бази даних для регулювання транспортної діяльності

  Джерелами інформаційного забезпечення вирішення завдань аналізу, прогнозу і регулювання ринку транспортних послуг є:

  1 Дані, що представляються власниками транспортних засобів при ліцензуванні;

  2 Дані статистичних органів;

  3 Дані спеціальних обстежень, що проводяться транспортною інспекцією, податковими органами і т. п.;

  4 Дані інших організацій;

  5 При необхідності транспортна інспекція може розширити (або відкоректувати) перелік даних, транспортних засобів, що представляються власниками.

  Первинна інформація, що поступає в РТІ від ліцензіатів, є список рухомого складу, підмета ліцензуванню. У даному списку указуються:

  1 Повне найменування підприємства;

  2 Кількість транспортних засобів і їх державні номери;

  3 Моделі (мазкі) автомобілів;

  4 Тип кузова;

  5 Вантажопідйомність (місткість);

  6 Рік випуску;

  7 Необхідна зона діяльності.

  Вторинна інформація утворюється в процесі ліцензування (дат видачі ліцензії і термін її дії), а також при складанні статистичної звітності (форма № 7-тр і форма № 8-авто) і внутрішньої звітності підрозділів транспортної інспекції.

  Як вторинна інформація можуть служити також дані, дотримання умов ліцензування, що поступають в процесі контролю.

  Метою регулювання транспортних послуг є підвищення ефективності функціонування транспортно-дорожнього комплексу регіону (країни), захист прав споживачів транспортної продукції і підтримка соціально значущої клієнтури.

  Процес регулювання ринку транспортних послуг включає ряд етапів, основними з яких є:

  1 Аналіз ринку транспортних послуг;

  2 Прогноз (моделювання) розвитку ринку транспортних послуг;

  3 Вибір форми регулюючої дії;

  4 Контроль за виконання регулюючих дій;

  5 Аналіз наслідків і внесення змін в систему регулювання ринку транспортних послуг.

  Інформаційно всі ці етапи регулювання ринку транспортних послуг взаємозв'язані: інформація про структуру ринку, співвідношенні попиту і пропозиції служить початковою для прогнозу розвитку ринку і моделювання ситуації на нім надалі. У свою чергу ці дані служать джерелом інформації при виборі форм регулюючої дії і оцінки очікуваних наслідків. Кількісні і якісні характеристики прийнятих методів регулювання служать джерелом інформації при контролі за їх виконання. Аналіз наслідків регулювання грунтується на зіставленні інформації про поточний стан ринку і окремих його сегментів і проведеною раніше прогнозної оцінки наслідків.

  Наступний вивід, який може бути зроблений, полягає в тому, що інформація на кожному подальшому етапі по відношенню до попереднього використовується не в повному об'ємі (частково) і в переробленому вигляді.

  Крім того, слід зазначити, що на кожному подальшому етапі роботи використовуються дані не тільки попереднього етапу, але і додаткова, не пов'язана з ним інформація.

  Враховуючи викладене, можна зробити два важливі виводи, що стосуються:

  по-перше, формування інформаційного забезпечення процесу регулювання ринку транспортних послуг;

  по-друге, структури інформаційної бази даних (ІБД) регулювання ринку транспортних послуг.

  Вивід перший: при формуванні інформаційного забезпечення процесу регулювання ринку транспортних послуг (РОТУ) необхідно визначити об'єм і структуру необхідної інформації кожного етапу процесу регулювання РОТУ (починаючи з первого- аналізу ринку), проводячи міжетапне узгодження даного інформаційного потоку і методів обробки і перетворення інформації.

  Вивід другий: інформаційна база даних повинна будуватися на блоковій основе- це дозволить уникнути надлишку інформації, скоротити час її обробки, забезпечити легшу адаптацію кожного блоку до змінних умов, не проводячи корінної зміни всієї системи. Блокову побудову ІБД спрощує побудова обчислювального комплексу РТІ на мережевій основі.

  Основою ІБД є "центральна база даних" (ЦБД), яка формується на основі інформації ліцензіатів, держстатистики, а також інших організацій і спеціальних обстежень.

  Данниє ЦБД використовуються при формуванні інших локальних баз даних, таких як "Блок аналізу", "Блок попиту", "Блок пропозиції", "Блок прогнозування", "Блок ухвалення рішень" і деякі інші.

  Поетапний аналіз інформаційного забезпечення процесу регулювання ринку транспортних послуг дозволить визначити структуру і зміст кожного блоку ІБД.

  Транспорт і законодавство про траспорте.


  Схожі записи: